فیلمنامه کامل کازابلانکا

فیلمنامه کامل کازابلانکا

فیلمنامه نویس : جولیوس جی. اپستاین ، فیلیپ جی. اپستاین ، 

هاوارد کاچ ، کیسی رابینسون