Bootstrap 101 Template
لوگوی سایت
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

عنوان

طرح ساماندهی گروه‌های نمایشی ابلاغ شد

اتابک نادری: تئاتر هنری گروه محور است    

مدیر هماهنگی امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی از تاکید بر گروه‌محوری در آیین‌نامه جدید ثبت گروه‌های نمایشی خبر داد و گفت: تئاتر هنری گروهی است و طرح ساماندهی گروه‌های نمایشی در راستای رسیدن به استاندارد‌های جهانی، آغاز شده است.

مدیر هماهنگی امور استان‌ها، در مورد ابلاغ آیین‌نامه جدید ثبت گروه‌های نمایشی به استان‌ها گفت: با توجه به آسیب‌شناسی و نظرخواهی دوستان از نقاط مختلف استان‌های کشور آیین نامه جدید را طراحی و ابلاغ کردیم. او در ادامه توضیح داد: آیین نامه قبلی بر مبنای معادلات و سبقه، گروه های هنری را سطح بندی می‌کرد. در بحث اول سطح بندی را براساس کمیت در نظر گرفتیم، که به سه گروه بزرگ، ۹نفره، گروه متوسط، ۷ نفره، گروه کوچک، ۵نفره، تقسیم بندی شدند. مدیر هماهنگی امور استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی تصریح کرد: در طرح سامان‌دهی گروه‌های نمایشی، فعالیت روی گروه محوری است و گروه محور بودن امتیاز محسوب می‌شود. در قدم اول این طرح می‌خواهیم تمام گروه های نمایشی شناسایی شوند و تشکل گروهی برای نمایش داشته باشند. هسته مرکزی، با توجه به آیین نامه خود برای گروه هویتی احراز می‌کند . نادری همچنین به ضرورت ساماندهی گروه‌های نمایشی در تئاتر اشاره کرد و افزود: نباید مشکلات گروه ها را به بحث های مالی گره زد. وقتی گروه هویت خود را داشته باشد،استان مربوطه برای گرفتن بودجه با آمار درست تر برنامه ریزی می‌کند. بر این اساس بودجه و برنامه‌ریزی مبنی بر آمارهای گروه طراحی شود، نه میزان اجرا ومتن قبول شده.از سویی با توجه به فعالیت گروه هایی که در سال نمایش دارند، پروانه نمایش صادر میشود. در بحث بعدی سراغ این موضوع می‌رویم که امکانات در اختیار گروه‌ها قرار دهیم. سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در جایی از سخنانش اشاره کرد:« ما با گروه سروکار داریم نه اثر»در امور استان‌ها نیز چنین است. او همچنین گفت: جشنواره استان‌ها بر اساس فعالیت گروه ها شکل می‌گیرد و به صورت فردی امکان ارائه متن و شرکت در جشنواره وجود ندارد. در این بین رابطه گروه‌های دارای پروانه نمایش را با انجمن هنرهای نمایشی کشور به گونه‌ای شده است که می توانند مجمع گروهی انجمن هنرهای نمایشی در استان تشکیل دهند. اتابک نادری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روند تدوین آیین نامه پرداخت و عنوان کرد:« برخی دوستان شاید گروه خود را ثبت نکرده‌اند و این راهی است برای ثبت گروه، و راهی برای رسیدن به استانداردهای جهانی است. همچنین ترغیب هنرمندان است که در تصمیم گیری استان شریک باشند.  اوهمچنین به آسان تر شدن شرایط تشکیل و فرایند اخذ پروانه نمایش اشاره کرد و گفت: هنرمندان می‌توانند دو فرم را از سایت دریافت کنند و به اداره فرهنگ و ارشاد استان خود ببرند و پس از تایید برای ما ارسال کنند. این طرح بعد از ۱۵ جلسه هم اندیشی از ابتدای امسال و ۲ جلسه نشست با کارشناسان استان‌ها است. خروجی این مشورت و هم اندیشی آیین نامه حاضر است که در ۱۵ شهریور به تصویب آقای مرادخانی رسید و به ادارات ابلاغ شد. همچنین از تاریخ ۲۵ شهریور الی ۲۵ مهر سایت ساماندهی گروه‌های نمایشی آماده ثبت نام از گروه‌ها است. به این ترتیب انتظار می‌رود تا انتهای دی‌ماه پروانه نمایش جدید گروه‌ها صادر شود. در حال حاضر ۱۸۳ گروه ثبت شده داریم که امیدواریم در دور جدید مشارکت بیشتری را شاهد باشیم.

سایراخبار

شعار سال

دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی

لینک های آیینه

تبلیغات در آیینه