افتخارات

اسم اثر:تقدیر از پیشکسوتان عرصه هنر نمایش
نام جشنواره:اردیبهشت تئاتر اصفهان - سال ۹۴
علت تقدیر:تقدیر از پیشکسوتان عرصه هنر نمایش آیینی سنتی
سال جشنواره:۹۴
محل برگزاری جشنواره:اصفهان
برگزار کننده جشنواره:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان